Przygotowujemy materiały edukacyjne z następujących dziedzin:

 

Ekonomia:

  • Mikroekonomia
  • Makroekonomia


Zarządzanie:

  • Zarządzanie firmą
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi/Zarządzanie kadrami
  • Zarządzanie strategiczne
  • Zarządzanie wiedzą
  • Zarządzanie czasem
  • Organizacja


Marketing

 

Finanse i Rachunkowość

 

Fundusze Europejskie

 

 

O inne specjalności prosimy pytać poprzez formularz kontaktowy